Skip to main content
  • ConceptWall 50 Vliesgevels en BriseSoleil 100 Zonwering - Office building Teatro municipal núria espert gelegen in Sant Andreu de la Barca, Spanje
  • ConceptWall 50 Vliesgevels en BriseSoleil 100 Zonwering - Office building Teatro municipal núria espert gelegen in Sant Andreu de la Barca, Spanje
  • ConceptWall 50 Vliesgevels en BriseSoleil 100 Zonwering - Office building Teatro municipal núria espert gelegen in Sant Andreu de la Barca, Spanje
  • ConceptWall 50 Vliesgevels en BriseSoleil 100 Zonwering - Office building Teatro municipal núria espert gelegen in Sant Andreu de la Barca, Spanje
  • ConceptWall 50 Vliesgevels en BriseSoleil 100 Zonwering - Office building Teatro municipal núria espert gelegen in Sant Andreu de la Barca, Spanje
  • BO1 Arquitectes

Teatro municipal núria espert

Meer dan een theater

Net buiten Barcelona,in Sant Andreu dela Barca, is een nieuwtheater gebouwd, hetTeatro Municipal NuriaEspert. Voor de voorstad,die grotendeels wordtbevolkt door arbeiders uitde nabijgelegen fabrieken,en forensen die in Barcelonawerken, betekent hetcomplex een geweldigeculturele en sociale impuls.Het theater is behalve eenpodium voor optredensook een trefpunt voor hetrijke verenigingsleven, vande voetbalsupportersclubtot de flamencoverenigingwaar de vele uit Andalusiëafkomstige arbeiders huntradities in stand houden.In het ontwerp vanB01 Arquitectes uitBarcelona vormt hetgrote atrium aan hetplein een van de meestin het oog springendeonderdelen. Dit atrium,gemaakt met hetCW 50-systeem, is voorzienvan fotovoltaïschecellen, waardoor hetgebouw voor een grootdeel in de eigen energiebehoeftevoorziet.

Gebruikte Reynaers Aluminium systemen

Partners bij dit project

Architect

  • BO1 Arquitectes

Gevelbouwer

  • Vialpan 2000