Skip to main content
Vliesgevelprofiel Diamond
23 Jul 2021

BENG in de gevel: verplicht bijna energieneutraal bouwen

Sinds 1 januari 2021 is het wettelijk verplicht om bijna energieneutraal te bouwen. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als renovatie en transformatie. Deze nieuwe eis wordt BENG genoemd. Wat betekent dit voor u als gevelbouwer?

Bijna energieneutraal gebouw

De afkorting BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. De nieuw gestelde eisen zijn strenger dan voorheen, om zo het energiegebruik door gebouwen te beperken.

De eisen zijn onderverdeeld in drie energieprestatie-indicatoren die volgens rekenmethode NTA 8800 berekend worden. Deze energieprestatie-indicatoren zijn:

  • De energiebehoefte-indicator in kWh per m² (BENG-1).
  • De primaire fossiele energie-indicator in kWh per m² (BENG-2).
  • Het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG-3).

Aluminium kozijnen vallen onder BENG 1. De energiebehoefte is een maat voor de energiezuinigheid van het gebouw zelf. Hierbij gaat het om de energiebehoefte voor zaken als verwarming en koeling, onafhankelijk van de te gebruiken installaties.

Gevolgen van BENG voor gevelbouwers

De nieuwe BENG-eisen betekenen voor u dat de keuzes die gemaakt worden op het gebied van isolatiewaarde en luchtklasse steeds belangrijker worden. De Uw van 1,65 wordt vanaf nu alleen nog als bovengrens gebruikt. In de berekeningen volgens NTA 8800 zal deze waarde altijd lager uitvallen, afhankelijk van de totale buitenschil van het gebouw. Wat betreft luchtklasse is er bijna altijd een luchtklasse 4 voor diverse ramen en deuren nodig. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de kans op opwarming door de zeer goede isolatie van het gebouw. Dit is ook opgenomen in de rekenmethode NTA 8800; de zogenaamde TO-juli.

Tip: let bij het maken van keuzes op deze isolatie en luchtlekkage waardes. Deze waardes vindt u terug in de CE-DoP verklaring en de Uf tabel per systeem.

In onderstaande korte video van de Rijksoverheid worden in het kort de gevolgen van BENG voor de gehele bouwkolom toegelicht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de nieuwe BENG-eisen? Neem contact op met de afdeling Support, bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)492 - 56 10 31.