Skip to main content
Het Cradle to Cradle logo voor een groene boomkruin.
01 Nov 2021

Cradle to Cradle gecertificeerde aluminium gevelsystemen

Wilt u Cradle to Cradle Certified products toepassen in uw ontwerp? Diverse raam-, (hefschuif)deur- en vliesgevelsystemen van Reynaers Aluminium zijn hiervoor gecertificeerd.

De theorie in het kort

De Cradle to Cradle Certified Products Standard is een duurzaam certificeringssysteem. Het systeem evalueert de circulariteit van materialen en producten, wat uiteindelijk moet resulteren in een afvalvrij ecosysteem. Het sluiten van deze kringlopen kan de jaarlijkse kosten voor bijvoorbeeld afval, energie en water drastisch doen afnemen.

Met de Cradle to Cradle-certificering wordt bepaald in welke mate een product voldoet aan volgende 5 criteria:

 • Materiaalkeuze
 • Hergebruik in technische of biologische kringlopen
 • Energiegebruik in het productieproces
 • Sociaal beleid
 • Watergebruik in het productieproces

Het C2C-ontwerpmodel

Het C2C-ontwerpmodel vormt de basis voor de Cradle to Cradle Certified Product Standard, opgesteld door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Op basis van de score op deze categorieën krijgt een product een Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum certificering. Dit werkt als volgt.

Een groene gevel met Reynaers Aluminium ramen.

Het Cradle to Cradle Product Innovation Institute bepaalt de normen per categorie. Een fabrikant van producten of diensten laat deze door een objectieve beoordelaar toetsen aan de Cradle to Cradle criteria. Iedere categorie wordt gewaardeerd met één van de scores (Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum) en de uiteindelijke score voor het complete product is de laagste score die wordt gegeven voor één van de vijf categorieën. Stel dat een product Silver krijgt voor sociaal beleid en Gold voor de vier overige categorieën, dan wordt de uiteindelijke product-certificering: Silver.

Het uiteindelijke doel is om innovatie en het ontwerpen van producten te stimuleren die een effectieve en positieve impact hebben op mens en milieu. Het internationale Cradle to Cradle Products Innovation Institute beoordeelt de aluminium producten op verschillende punten. Zo kijkt het instituut naar de impact van het product op het milieu, de kwaliteit en de duurzaamheid van het materiaal, maar ook beoordelen zij het product op esthetisch vlak.

De C2C gecertificeerde producten van Reynaers Aluminium

De volgende raam-, (hefschuif)deur- en vliesgevelsystemen van Reynaers Aluminium zijn Cradle to Cradle Brons gecertificeerd:

Deuren en schuifdeuren:

 • CS 77
 • CS 77-AP
 • MasterLine 8
 • SlimLine 38 in alle isolatievarianten

Schuifdeuren

 • MasterPatio

Ramen:

 • CS 77
 • CS 77-AP
 • CS 77-HV
 • SlimLine 38 (SL 38) in alle isolatievarianten
 • MasterLine 8 (ML 8) in standaard- en HI-isolatieniveaus in 4 designvarianten

Vliesgevels

 • CW 50-HI
 • CW 86-EF

De accessoires die horen bij deze systemen, zoals het glas en het hang- en sluitwerk, vallen niet onder het certificaat.

Waarom C2C-gecertificeerde materialen gebruiken in uw ontwerp?

Gecertificeerde aluminium gevelsystemen bieden niet alleen een grote esthetische waarde. Ze zorgen ook voor een hoge isolatie en zijn gemaakt van duurzaam materiaal. Bouwen met C2C-gecertificeerde materialen loont. De principes van het Cradle to Cradle-certificaat sluiten immers nauw aan bij BREEAM en LEED, de internationaal erkende kwaliteitslabels die het duurzaamheidsniveau van gebouwen bepalen. Op deze manier bieden C2C gecertificeerde systemen een garantie om milieubewust te bouwen.

Meer over BREEAM leest u hier.

Over BREEAM

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met de projectadviseurs van Reynaers Aluminium, bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)492 – 56 10 20.