Skip to main content
Reynaers Aluminium project met plantengevel.
08 May 2020

De milieu-impact van aluminium

Een belangrijk element om aluminium te produceren is aluminiumoxide. Het Hall-Héroult-proces, een elektrolytisch proces, wordt gebruikt om dit aluminiumoxide om te zetten in primair aluminium. Dit proces heeft gevolgen voor het milieu. Gelukkig kan de impact op het milieu worden gecompenseerd door het recyclen van aluminium. De levenscyclus van aluminium ramen en deuren is gemiddeld meer dan 40 jaar.

Het erts bauxiet bevat aluminiumoxide. Dit erts is te vinden in verschillende tropische en subtropische streken. Door dagbouw wordt het van het grondoppervlak verwijderd. De volgende stap bij de productie van aluminium is om het aluminiumoxide uit het bauxiet te halen. Door aluminiumoxide te smelten, komt zuiver aluminium vrij, dat in blokken wordt gegoten. Dit is wat we ‘primair aluminium’ noemen.

De ecologische voetafdruk verbeteren

De aluminiumindustrie is constant gefocust op het verkleinen van de koolstofvoetafdruk van de aluminiumproductie. Een groot deel van deze ecologische voetafdruk hangt samen met het gebruik van elektriciteit in het productieproces. Deze behoefte aan elektriciteit is een eenmalige ‘investering’ om aluminium te produceren: deze energie zit verweeft in het materiaal.

Het in Europa gebruikte aluminium heeft momenteel gemiddeld 8,6 kg CO2 per kg aluminium. Door gebruik te maken van "groene stroom" kan de footprint dalen tot 4 kg. Dit is wat we ‘koolstofarm primair aluminium’ noemen. Het meeste van het koolstofarme aluminium wordt tegenwoordig gemaakt door elektriciteit uit waterkrachtcentrales. Nieuwe innovaties zorgen ervoor dat de restimpact nog verder kan afnemen. Verschillende productiebedrijven wereldwijd werken aan nieuwe doorbraaktechnieken om de CO2-impact bij de aluminiumproductie verder te verminderen.

Eindeloos recyclebaar

Aluminium is een sterk, licht en extreem duurzaam materiaal. En ook nog eens 100% recyclebaar. In tegenstelling tot veel andere materialen verliest aluminium zijn eigenschappen niet tijdens het recyclingproces. Dat betekent dat het eindeloos gerecycled kan worden zonder kwaliteitsverlies. Bovendien is slechts 5% van de energie nodig voor recycling: 8 ton CO2 per kg wordt ondervangen per recyclingcyclus.

De enige beperking die we vandaag de dag hebben, is de beschikbaarheid van schrootmateriaal. Vanwege de lange levenscyclus van aluminium in veel toepassingen, dekt het beschikbare aluminiumschroot momenteel slechts 40 procent van de wereldvraag. Dit percentage zal zeker stijgen door onder meer de wereldwijde renovatie van gebouwen. Het verhogen van het gerecyclede materiaal heeft echter geen invloed op de wereldwijde milieu-impact, aangezien al het beschikbare aluminiumschroot maximaal wordt gerecycled.

Lange levensduur van aluminium ramen en deuren

Aluminium is extreem duurzaam. Het wordt namelijk niet beïnvloed door UV-stralen of vocht en corrodeert of rot niet. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom het materiaal al heel lang in gebouwen wordt toegepast. De levenscyclus van aluminium ramen en deuren is gemiddeld meer dan 40 jaar, en levenscycli van meer dan 60 jaar zijn geen uitzondering.

Tijdens deze lange levenscycli dragen de Reynaers-systemen bij aan de energie-efficiëntie van het gebouw. Onze continue focus op onderzoek en ontwikkeling resulteert in duurzame systemen die kunnen worden toegepast in energiezuinige of zelfs energieneutrale woningen en gebouwen. Die systemen hebben uitstekende isolerende eigenschappen om de milieu-impact van nieuwe en bestaande gebouwen te verminderen. Dankzij de hoge stabiliteit van aluminium kozijnen, zorgen de grote raamoppervlakken voor een overvloed aan zonne-energie, waardoor er minder verlichting en verwarming nodig is en het comfort in de gebouwen wordt gebracht. En niet geheel onbelangrijk: het lage onderhoud van aluminium ramen en deuren voorkomt extra milieu-impact tijdens hun levenscyclus.

Onze belofte

Het verbeteren van de milieu-impact is een prioriteit van Reynaers Aluminium. We zetten ons duidelijk in voor duurzaam aluminium en de systemen zijn ontworpen om energie te besparen tijdens het gebruik ervan.

Dat betekent investeren in:

  • Energiezuinige oplossingen
  • Duurzame oplossingen met weinig onderhoud
  • Gebruik van koolstofarm aluminium
  • Recycling van aluminium aan het einde van de levensduur
  • Toekomstige verbeteringen om de koolstofvoetafdruk van aluminium te verkleinen

We gaan voor een groenere wereld voor onszelf en de toekomstige generatie.

Reynaers Aluminium is een actief lid van European Aluminium. Deze organisatie zet zich sterk in om de impact te verbeteren. Ze publiceerden hun visie 2050 met duidelijke doelstellingen.