Skip to main content
Gevel Avans Hogeschool Breda
31 May 2022

Een vliesgevel over verschillende verdiepingen?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat vliesgevels hoger zijn dan dat de profielen lang zijn. Dit betekent dat de stijlprofielen gekoppeld moeten worden. Het koppelen van de stijlen gaat in combinatie met het kiezen van een juiste verankering en de locatie van de koppeling. In dit artikel leest u meer over de beste plaats van een koppeling/dilatatie ten opzichte van het verankeringspunt en met welke zaken u nog meer rekening dient te houden.

Hoe werkt het koppelen?

Het koppelen of dilateren van vliesgevelstijlen gebeurd bijvoorbeeld bij gevels die lopen over meerdere verdiepingen. Deze koppeling wordt gemaakt door een speciaal koppelstuk van 600 mm in de vliesgevelstijlen te steken. Dit maakt het mogelijk om zonder verlies van sterkte een vliesgevel door te blijven stapelen. Om de constructieve sterkte te borgen is het wel belangrijk om goed na te denken over waar de koppeling/dilatatie wordt geplaatst ten opzichte van het verankeringspunt. Uiteraard kunt u als architect hier ook al rekening mee houden in uw ontwerp.

Hogere vliesgevels worden vaak op meerdere steunpunten vastgezet tegen de achterliggende bouwkundige constructie of de staalconstructie. Belangrijk bij deze ondersteuning is de vraag of het glasgewicht gedragen dient te worden door énkel de vliesgevel óf dat het glasgewicht overgebracht mag worden naar de bouwkundige of staalconstructie. Dit bepaalt namelijk de wijze van verankering.

Bij Reynaers kennen we twee soorten verankeringen: een “vaste” verankering en een “losse” verankering. Bij een vaste verankering wordt het glasgewicht in principe overgedragen naar de achterliggende bouwkundige of staalconstructie, terwijl bij een losse verankering het glasgewicht wordt gedragen door de vliesgevelconstructie.

Momentenlijn

U zult de term “momentenlijn” vast kennen. Een momentenlijn is een diagram met de berekende of gemeten momenten in een dimensie, zo ook in een vliesgevelstijl. Plaatsing van een koppeling en ankerpunt heeft uiteraard invloed op deze momentenlijn. We raden aan om een koppeling net voorbij een steunpunt te maken omdat daar het “moment” van de vliesgevelstijl gunstiger is. Vanuit de praktijk kan men aanhouden dat de beste plaats voor een koppeling en/of dilatatie ligt op 1/6 van de te maken overspanning. Op het punt 1/6 van de overspanning ligt het “moment” rond de 0.

Een voorbeeld
Wanneer we uitgaan van een verdiepingshoogte van hart op hart 3300 mm waarbij de vliesgevel verankerd wordt op de verdiepingsvloer, dus ook hart op hart 3300 mm. Dan ligt het ideale punt om een profielkoppeling of dilatatie te maken op 1/6 deel van de vloeroverspanning, dus ongeveer 550 mm.

Wanneer u geen koppeling of dilatatie kan hebben op circa 1/6 van de overspanning tot aan het verankeringspunt, dan raden we u aan om de plaats van de koppeling of dilatatie óf van het verankeringspunt te laten berekenen door een ingenieursbureau.

Meer weten?

Heeft u vragen over de koppeling van vliesgevelstijlen? Neem contact op met onze architecten adviseurs, bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)492 – 56 10 20. Zij helpen u graag.