Skip to main content
Test Centrum
10 Apr 2018

Eisen inbraakwerendheid bij verbouwingen

Stel u plaatst een aanbouw aan een bestaande woning, hoe zit het dan met de eisen op het gebied van inbraakwerendheid? En welk niveau van inbraakwerendheid geldt bij projecten waarbij een functiewijziging plaatsvindt?

In de praktijk

Bij woningen die tot op casco worden gestript en vervolgens herbouwd of waarbij een uit- of aanbouw of optopping plaatsvindt, mag voor het nieuwe deel aan het “rechtens verkregen niveau” worden voldaan. Hiermee wordt bedoeld dat de inbraakwerendheid moet voldoen aan het actuele kwaliteitsniveau van voor de verbouwing. 

 

Hoe zit dat wanneer er sprake is van een functiewijziging, bijvoorbeeld bij het ombouwen van een gebouw met een kantoorfunctie naar een woongebouw? Bij een dergelijke verbouwing dient de ondergrens van het genoemde “rechtens verkregen niveau” te worden aangehouden: het niveau van de bestaande bouw. Wanneer voor de bestaande bouw geen eisen op het gebied van inbraakwerendheid van toepassing zijn, gelden in dit geval bij de verbouwing dus ook geen eisen. Of het in de praktijk in zo’n geval verstandig is om dan ook inderdaad geen gebruik te maken van de bekende eisen dan wel normen, is natuurlijk een andere vraag.

Samenvatting

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende eisen en niveaus.

Situatie Nieuwbouw & geheel vernieuwen Gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten Bestaande bouw
Els inbraakwerendheid Nieuwbouw Rechtens verkregen niveau Geen eisen

 

Meer informatie

Heeft u vragen over inbraakwerendheid? Neem contact op met de afdeling Support, bereikbaar via telefoonnummer +31(0)492 - 56 10 31.