Skip to main content
Header Gevelontwerp
24 May 2022

Goed keuren is een vak apart

Iedere werkdag worden er honderden aluminium profielen afgeleverd vanuit het magazijn in Duffel. In de meeste gevallen zijn de bestelde profielen voorzien van een conservering. De profielen worden dan geanodiseerd of gepoedercoat. Het is goed om dit te controleren bij aankomst. Hoe voert u zo’n controle uit? En wat zijn de gehanteerde normen hiervoor?

Om anodisatie van profielen te controleren, kunt u gebruik maken van de omschreven methodes binnen de kwaliteitseisen en adviezen van de VMRG.

Partijkeuringen en opleverkeuringen

De profielen van Reynaers Aluminium worden geleverd conform de Qualanod specificaties. Deze specificaties komen ook terug in de VMRG kwaliteitseisen en adviezen. Zij verwijzen naar partijkeuringen (inkomende goederen) en opleverkeuringen van gemonteerde elementen. Hoe werkt dat?

Partijkeuring

De keuring van een partij gebeurt aan de hand van een steekproef en is gebaseerd op Qualanod. De partij is akkoord indien het aantal producten uit de steekproefgrootte dat niet voldoet aan de eisen, kleiner is dan of gelijk aan het toegestane aantal volgens onderstaande tabel. Met deze tabel bepaalt u hoe groot de afwijking mag zijn van de geleverde partij.

Tabel afwijking voor partijkeuring

Meer informatie over partijkeuring vindt u in paragraaf 5.6 van de VMRG kwaliteitseisen.

Opleverkeuring

Keuring van gevelelementen gaat op basis van:

  • Keuring bij daglicht;
  • Loodrecht op het oppervlak;
  • Op een afstand van 3 meter voor binnenwerk;
  • Op een afstand van 5 meter voor buitenwerk.

Bij het gebruik van kleurmonsters bij de keuring, moet de voorbehandeling hetzelfde zijn als bij het te leveren product. Kleine verschillen in kleur kunnen bij het anodiseren optreden door verschillen in legering en verschillen in het productieproces. Tevens kunnen variaties in kleur ontstaan door de extrusierichting van de profielen. 

De bovengenoemde eisen worden in artikel 12.7.5 en 9.4.1 uit de Qualanod als volgt omschreven:  

Visible effects Qualanod

Het juist keuren van kozijn en of gevelelementen is dus conform de Qualanod alleen mogelijk op dezelfde positie als de uiteindelijke positie.

Keuren conform Qualicoat.

Binnenkort leest u meer over het keuren van profielen die gepoedercoat zijn conform de Qualicoat specificaties.

Meer informatie

Heeft u vragen over het keuren van profielen? Neem dan contact op met de afdeling Support, bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)492 - 56 10 31.