Skip to main content
Reynaers Aluminium Blue Building
05 Jul 2022

Goed keuren van lakwerk is een vak apart – Qualicoat

Eerder schreven we in het Reynaers Techblog over het keuren van geanodiseerde profielen volgens de Qualanod specificaties. In dit artikel nemen we u mee in de specificaties en kwaliteitseisen voor het controleren van het lakwerk van profielen.

Om lakwerk van profielen te controleren, gebruikt u de omschreven methodes binnen de kwaliteitseisen en adviezen van de VMRG. Hierin komen ook de specificaties rondom de Qualicoat terug.

Afwijking in partijkeuring

Een methode om lakwerk te controleren is volgens een partijkeuring. Zo’n keuring aan de hand van een steekproef is gebaseerd op Qualicoat artikel 2.1 en 6.3.3.

In onderstaande tabel leest u af hoe groot de afwijking mag zijn van de geleverde partij. Zo’n partij is akkoord indien het aantal producten uit de steekproefgrootte dat niet voldoet aan de eisen, kleiner is dan of gelijk aan het toegestane aantal volgens onderstaande tabel.

 

Lot Size (')  Number of pieces
 (random selection)
  Acceptance for rejected
pieces
1 - 10  All

  0

11 - 200  10   0
201 - 300  15

  0

301 - 500  20   0
501 - 800  30   0
801 - 1'300  40   0
1'301 - 3'200  55   0
3'201 - 8'000  75   0
8'001 - 22'000  115   0
22'001 - 110'000          150   0

* lot: a customer's complete order in one colour or the part of the order that has already been coated

Meer informatie over partijkeuring vindt u in paragraaf 5.6 van de VMRG-kwaliteitseisen.

Beschadigingen en onvolkomenheden, wat zijn dat?

Conform Qualicoat wordt het uiterlijk van een profiel beoordeeld op het significante (zicht) oppervlak. Het oppervlak is dat deel van het totale oppervlak dat essentieel is voor het uitzicht en de bruikbaarheid van het artikel. Randen, diepe uitsparingen en secundaire oppervlakken worden niet tot het zicht oppervlak gerekend.

De organische coating op het zicht oppervlak mag geen krassen tot in het basismetaal vertonen. Wanneer de organische coating op het zicht oppervlak wordt bekeken onder een schuine hoek van ongeveer 60 graden ten opzichte van het bovenoppervlak, mag geen van de volgende gebreken zichtbaar zijn vanaf een afstand van 3 meter:

 • Overmatige ruwheid
 • Uitlopers
 • Blaren
 • Insluitingen
 • Kraters
 • Doffe plekken
 • Speldenprikken
 • Putjes
 • Krassen
 • Andere onaanvaardbare gebreken
   

De organische coating moet gelijkmatig van kleur en glans zijn met een goede dekking. Bij bezichtiging ter plaatse moet aan deze criteria als volgt worden voldaan:

 • Voor onderdelen die buiten worden gebruikt: bekeken op een afstand van 5 meter
 • Voor onderdelen die binnen worden gebruikt: bekeken op een afstand van 3 meter

Zoals beschreven in artikel 14.10 uit de VMRG, beschrijft “ter plaatse” de bouwplaats of de eindsituatie van de elementen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het keuren van profielen? Neem dan contact op met de afdeling Support, bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)492 - 56 10 31.