Skip to main content
Leasen van gevels
25 May 2020

Het leasen van gevels in een circulaire geveleconomie

Een circulaire geveleconomie, waarbij we gebruik maken van het leasen van gevels. Klinkt interessant. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Relatiemanager Theo van der Meijden schreef er dit blog over.

“In 2050 hebben we een volledig circulaire geveleconomie. Althans, daar streeft het kabinet naar. En ik geloof daar wel in. De potentie voor een circulaire economie is groot, maar vraagt wel om een speciale aanpak.

De gevelbranche verkent nu de mogelijkheden voor een gezamenlijke productverantwoordelijkheid. Dit betekent dat producenten verantwoordelijk zijn voor de kosten en de doeltreffendheid van een verantwoorde herkomst, afvoer en verwerking van hun producten.

Mij lijkt het goed als de gevelbranche tot een resultaatgericht systeem komt, om zo binnen de gevelbouw de kringloop te sluiten. Ik zie het als mooi doel om voor kozijnen, deuren en vliesgevels te komen tot een omschrijving voor het hergebruik van de elementen, producten en materialen.

In 2050 hebben we een volledig circulaire geveleconomie.

Theo van der Meijden

Façade-as-a-service

Binnen het vraagstuk naar een circulaire geveleconomie en de verantwoordelijkheid als producent, worden diverse trajecten bewandeld. Talloze onderzoeken vinden plaats en tegelijkertijd worden er diverse voorbereidende gesprekken gevoerd.

Het is een breed vraagstuk waar veel partijen bij betrokken zijn, waaronder de VMRG (de vereniging van gevelbouwers). Hoewel het project de nodige afstemming vraagt, lijkt het me duidelijk dat we allemaal dezelfde stip op de horizon moet zetten. Samen moeten we de intentie hebben om de gevelbouw naar een hoger, circulair, niveau te brengen.

Het eerste deelonderzoek bestaat uit een 0-meting van de huidige status wat betreft circulariteit en het klimaateffect van de totale gevelbouw. Hierna kunnen we pas verder gaan kijken: van een collectieve producentenverantwoordelijkheid voor de gevel tot en met het leasen van de gevel, ofwel de ‘façade-as-a-service’.

Reynaers betrokken bij onderzoek

Het is, als je het mij vraagt, goed dat de gevelbranche nu kijkt naar het gebruik van grondstofpaspoorten. Hiermee kunnen gevelproducten en de circulaire mogelijkheden van de onderdelen in kaart gebracht worden. Zo kan de gevelbranche naar een ‘data driven’ gevel en een zo circulair mogelijk product toe leven. Ik denk dat het nu van belang is om de haalbaarheid hiervan in kaart te brengen. Daarna kunnen we komen tot een omschrijving voor het maken van goede en complete businessmodellen.

Ook bij het eventueel leasen van gevels moeten we kijken naar diverse zaken. Onder andere het logistieke verhaal, de technische knelpunten en de oplossingsrichtingen bij de bestaande voorraad producten en nieuwe gevelproducten. Maar ook het juridische en fiscale stuk - de wet- en regelgeving - mogen we volgens mij niet vergeten. En natuurlijk vormen de restwaardebepaling en financieringsvormen nog een belangrijk financieel aspect.

Ik weet dat het onderzoeksteam, met daarin alle vertegenwoordigde betrokken branches, al een aantal keren bij elkaar kwam. Er worden diverse interviews met leden, bedrijven en stakeholders afgenomen. Ook enkele medewerkers vanuit Reynaers zijn daar al zeer intensief bij betrokken geweest.

Ik ben ervan overtuigd dat door kunde en kennis te bundelen, we gezamenlijk nog veel grotere stappen kunnen zetten.

Theo van der Meijden

Eén compleet systeem voor de circulaire gevel

Binnen de gevelbranche zie ik dat er technisch al heel veel mogelijk is tijdens de winning, productie, assemblage, het gebruik, demontage en recycling van de gevel en de geveldelen. Daarbij ben ik ervan overtuigd dat door kunde en kennis te bundelen, we gezamenlijk nog veel grotere stappen kunnen zetten in de richting van een circulaire (lease) geveleconomie.

De onderzoeken binnen de verkenningsfase zullen medio juni 2020 worden afgerond. Ik zou graag zien dat de resultaten leiden tot afspraken waaraan de overheid en branches zich vastleggen om te komen tot hoogwaardig hergebruik van producten en grondstoffen in de gehele keten van de gevelbouw.

Gelijklopend aan de eerste onderzoeken zijn sinds december 2019 ook gesprekken gaande met de branches voor het vlakglas en het hang- en sluitwerk. Het doel is om als VMRG gezamenlijk te komen tot één compleet systeem voor de circulaire gevel. Dit resulteert over vijf jaar in een zelfstandig en financieel lease systeem binnen de gevelsector, waardoor de circulaire geveleconomie optimaal kan werken.

Alle partijen hebben de ambitie uitgesproken om over 15 maanden een werkend systeem te hebben. Kortom, de Verkenning Circulaire Geveleconomie is uit de startblokken en we gaan er de komende tijd zeker nog meer van horen. Als Relatiemanager bij Reynaers Nederland zal ik dit project zeker op de voet blijven volgen.”

Theo van der Meijden
Theo van der Meijden
Auteur: Theo van der Meijden, Mei 2020

Theo van der Meijden werkt sinds 2008 bij Reynaers. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en ziet, naast de bestuursfunctie bij de atletiekclub, zijn werk als grote hobby. Als relatiemanager van Reynaers bezoekt hij regelmatig bijeenkomsten en legt hij veel nieuwe contacten.