Skip to main content
Woman drinking coffee behind glass window on a rainy day.
10 Apr 2018

Hoe dicht is een gevelelement bij regen en wind?

Architecten vragen wel eens om een raam- en deursysteem met een dichtheid van 600 Pa. Wat betekent dat in de praktijk? 

Wat is de dichtheid van een element?

De dichtheid van een gevelelement drukken we uit in Pascal (Pa). Pascal is de eenheid voor druk. Bij een element wordt deze dichtheid bepaald door wind- en waterdichtheid. Systemen en kozijnen worden hierop getest. Dit gebeurt door Reynaers zelf in het eigen testcentrum en onafhankelijk door de Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG). 

Ramen en deuren

Een standaard deur kan een water- en winddichtheid behalen van 300 Pa. Dit betekent dat deze deur water- en winddicht is tot windkracht 9, oftewel tegen storm. Voor een draaivalraam geldt een standaardwaarde van 600 Pa. Dit geeft aan dat het raam water- en winddicht is tot windkracht 11. Deze windkracht komt voor bij zeer zware storm. Om dergelijke waarden te halen, moeten de productie voorschriften zoals door Reynaers aangegeven in de documentatie worden aangehouden.

 

Onderstaande tabel geeft een compleet overzicht van het aantal Pa en de bijbehorende windsnelheid en windsterkte. 

 

reynaers_aluminium_tabel_omrekenen_winddruk_naar_windkracht

Type element bepalend voor dichtheid

Belangrijk om te weten is dat niet het systeem bepalend is voor de dichtheid, maar het type element. Zo kennen we bijvoorbeeld vaste ramen, ramen met en zonder tussenstijlen of regels,  draaivalramen, stolpramen, draaideurconstructies en schuifdeuren. In de CE- en DOP-verklaringen van Reynaers vindt u per systeem de dichtheid van de verschillende type elementen. 

Winddichtheid

De winddichtheid van een element is een relatief begrip. Zo mag er bij een bepaalde winddichtheid luchtverlies plaats vinden door bijvoorbeeld de glaslijstnaden. Het luchtverlies, ook wel “tocht” genoemd, is sterk afhankelijk van het type dichting dat een element heeft: rubbers of borstels. Hoe groter een element is, hoe meer luchtverlies men volgens de norm mag hebben. 

Waterdichtheid

Als we praten over winddichtheid, komt waterdichtheid ook direct ter sprake. Bij stevige wind hoort vaak ook neerslag, oftewel water. Bij het meten van de waterdichtheid is het zo dat het element het water mag opnemen, bijvoorbeeld in een gootconstructie. Van daaruit wordt het gecontroleerd afgevoerd. 

 

Zolang dit goed gebeurt en er géén water binnenkomt, is het element dicht. Zodra het water binnenkomt, wordt het element als “lekkend” bestempeld en zal het testen worden gestopt. De hoogst gemeten dichtheid waarbij het element niet “lekte”,  is de waarde waarbij een element waterdicht is.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de wind- en waterdichtheid van onze systemen? Neem contact op met de afdeling Support, bereikbaar via telefoonnummer +31(0)492 - 56 10 31.