Skip to main content
Close-up of colour sample wall in the Reynaers Experience Room.
16 Mar 2021

Kans op kleurverschillen bij geanodiseerde profielen

Profielen van Reynaers kunnen in diverse kleuren geanodiseerd worden. Het is verstandig om bij projecten waarbij de profielen geanodiseerd worden in kleur vooraf grensmonsters te laten goedkeuren door de opdrachtgever.

Hoe ontstaan kleurverschillen?

Bij het in kleur anodiseren van aluminium profielen en beplating kunnen er altijd kleurverschillen optreden. Een mogelijke oorzaak is dat er een klein verschil in legering is tussen de verschillende profielen. Ook hoe lang de profielen in de baden hangen, is van groot belang. Bij het oprekken worden de profielen horizontaal op rekken gehangen. Als de profielen dan in het bad zakken, zullen de onderste profielen het eerst in het bad gaan en er het laatst uitkomen. Deze verschillen kunnen met name bij lichte kleuren zoals champagne tot kleurverschil leiden. De kleurverschillen vallen het meeste op bij de profielontmoetingen.

Vraag uw opdrachtgever om goedkeuring

Om achteraf discussie te voorkomen over kleurverschillen, is het aan te raden om vooraf grensmonsters bij Reynaers aan te vragen en deze door de opdrachtgever goed te laten keuren. Voor het aanvragen van deze monsters kunt u terecht bij de afdeling Customer Service.

Meer informatie

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor het in kleur anodiseren van profielen of wilt u grensmonsters aanvragen? Neem contact op met de afdeling Customer Service, bereikbaar via telefoonnummer +31(0)492 - 56 10 21.