Skip to main content
reynaers_aluminium_kerntrekbeveiliging_400
10 Apr 2018

Kerntrekbeveiliging voortaan verplicht in nieuwbouwprojecten

Het aantal inbraken door ‘cilindertrekken’ is de afgelopen jaren toegenomen. Daarom wordt kerntrekbeveiliging voortaan verplicht gesteld bij woningen die onder het Politiekeurmerk Veilig Wonen worden gebouwd.

Bouwbesluit

 

Vorig jaar is hier ook de norm NEN5096-2012: ‘Inbraakwerendheid van dak- en gevelelementen’ op aangepast middels wijzigingsblad A1:2015.  Per 1 januari 2016 is wijzigingsblad A1 aangewezen in de Regeling Bouwbesluit 2012 (publicatie Staatscourant Nr. 45221 van 22 december 2015) en geldt de eis nu dus voor alle (woning)nieuwbouw projecten.

“Kerntrekveilige” deuren

“Kerntrekveilige” deuren kunnen op twee manieren worden gerealiseerd; door veiligheidsbeslag met een kerntrekbeveiliging of door toepassing van SKG***® cilinders. Op beide manieren wordt de eis, een minimale weerstand van 15 kN, tegen cilindertrekken gehaald. De nieuwe eis geldt voor woningbouwprojecten nieuwbouw waar bij de bouwvergunning na 1 januari 2016 wordt aangevraagd.

reynaers_aluminium_kerntrekbeveiliging_400

Meer informatie

Heeft u vragen over inbraakwerendheid? Neem contact op met de afdeling Support, bereikbaar via telefoonnummer +31(0)492 - 56 10 31.