Skip to main content
Kantoorgebouw met glanzende Reynaers Aluminium geveloplossingen.
28 Apr 2020

Onze bijdrage aan koolstofarm aluminium

Elektriciteit is nodig om aluminium te produceren. Dat is onvermijdelijk. Die elektriciteit heeft een grote impact op de ecologische voetafdruk. Gelukkig kunnen we wèl de energiebron kiezen van waaruit de elektriciteit wordt geproduceerd. En dat heeft weer veel invloed op de impact van die ecologische voetafdruk.

Daarom hebben we afspraken gemaakt met onze leveranciers. We willen geen aluminium meer kopen dat is geproduceerd met vervuilende energiebronnen, zoals steenkool. We geven de voorkeur aan duurzame elektriciteitsbronnen. Deze elektrische energie speelt een belangrijke rol bij de primaire productie van aluminium.

De aluminiumindustrie is constant gefocust op het verbeteren van de CO2-voetafdruk van de productie van aluminium. Een groot deel van deze voetafdruk hangt samen met de behoefte aan elektriciteit in het productieproces. Wereldwijd is de koolstofvoetafdruk van aluminium meer dan 10 kg CO2 / kg aluminium (zelfs tot 20 kg CO2 / kg aluminium).

Het aluminium dat in Europa wordt gebruikt, heeft momenteel gemiddeld een uitstoot van 8,6 kg CO2 / kg aluminium. Het grootste deel van deze CO2 is te wijten aan de elektriciteitsbron. Door gebruik te maken van "groene stroom" kan de footprint dalen tot 4 kg. Dit noemen we ‘koolstofarm aluminium’. Het meeste van het koolstofarme aluminium wordt tegenwoordig gemaakt door elektriciteit uit waterkrachtcentrales.

Minder elektriciteitsverbruik per ton aluminium

Het Hall-Héroult-proces, een elektrolytisch proces, wordt gebruikt om aluminiumoxide om te zetten in primair aluminium. Op dit moment zijn er geen haalbare alternatieven voor dit proces. Er is echter voortdurend vooruitgang geboekt in de meer dan 110-jarige geschiedenis van aluminium verwerking om het elektriciteitsverbruik te verminderen. In de afgelopen twee decennia is de energie-efficiëntie van het Hall-Héroult-proces met 20 procent verbeterd. De focus op het verbeteren van het energieverbruik tijdens dit proces blijft topprioriteit, aangezien dit een groot percentage van de kostprijs van de aluminiumproductie vertegenwoordigt.

Nieuwe toekomstige innovaties leiden tot minder CO2

Nieuwe innovaties zorgen ervoor dat de 'restimpact' nog verder kan afnemen. Verschillende productiebedrijven werken wereldwijd aan nieuwe doorbraaktechnieken om de CO2-impact bij de aluminiumproductie verder te verminderen. Een van de technieken is het vervangen van de koolstof anodes in het elektrolytische proces door een keramisch materiaal. Er komt dan alleen zuurstof vrij. Dit vermindert de directe CO2-uitstoot tot bijna nul, indien gebruikt in combinatie met CO2-neutrale elektriciteit. Deze innovaties worden wereldwijd onderzocht, in nauwe samenwerking met instituten en verenigingen.

Reynaers Aluminium is een actief lid van European Aluminium. Deze organisatie zet zich sterk in om de impact te verbeteren. Ze publiceerden hun Visie 2050 met duidelijke doelstellingen.

Duidelijke focus op duurzaam aluminium

In de nabije toekomst zullen er meer verbeteringen zijn in de energie-efficiëntie van het aluminiumproces. We hebben er zin in, want zo kunnen we een groter aandeel hebben in het sluiten van de aluminium kringloop. Duurzaam aluminium staat hoog in het vaandel.

Dat betekent investeren in:

  • Koolstofarm aluminium;
  • Recycling van aluminium;
  • Toekomstige verbeteringen om de CO2-voetafdruk te verkleinen.

 Het garandeert aluminium voor nu en toekomstige generaties.

Copyrights

Equator IV - APA Wojciechowski (architecten)