Skip to main content
Woman indoors, standing in front of large sliding window.
10 Apr 2018

Pas op: een vaste U-waarde voor een gevelsysteem bestaat niet

Vraagt u wel eens de U-waarde van een aluminium gevelsysteem op bij uw leverancier? Dan is het belangrijk om te beseffen dat een vaste U-waarde niet bestaat. Zelfs binnen een raam- en deursysteem verschilt de U-waarde afhankelijk van de gekozen profielcombinatie.

In het huidige Bouwbesluit staat dat de Uw-waarde van het totale kozijn moet voldoen aan Uw-waarde ≤ 1,65. U weet dus waar u rekening mee moet houden in uw ontwerp. In onderstaand voorbeeld ziet u echter dat u deze Uw-waarde op verschillende manieren kunt bereiken.

Voorbeeld U-waarden draaikiepraam

Verschillende U-waarden voor een draaikiepraam, met afmeting 1230x1480 (BxH mm).

reynaers_aluminium_u-waarde_cs_77

U-waarden op een rij

De U-waarde is het zogenaamde ‘warmtedoorgangscoëfficiënt’. Het coëfficiënt geeft aan hoeveel warmte (in watt of ‘w’) door een materiaal gaat gedurende 1 seconde en per m². Een hoge U-waarde betekent een hoger warmteverlies dan een lagere U-waarde, die aangeeft dat het materiaal beter isoleert.

 

Er zijn heel veel verschillende U-waarden. De waarden die samen de U-waarde (Uw) van het totale kozijn bepalen, zijn:

 

  • Uf  = U waarde van het frame = warmteverlies via het kozijn- of gevelprofiel
  • Ug  = U waarde van het glas zelf = warmteverlies door het glas
  • Ψ  = Psi waarde = warmteverlies bij het samenstellen van het glas door middel van een randverbinding (spacer)

Uw-waarde van het totale element

Anders gezegd: de Uw-waarde van een kozijn is het gewogen gemiddelde van het warmteverlies van alle verschillende onderdelen: het kozijnprofiel, het glas en de randaansluiting van het glas. Het zijn de zichtbare oppervlakte van de materialen en het warmteverlies door de spacer in het glas die de Uw-waarde bepalen. De rekenmethode die hiervoor geldt, is vastgelegd in de Europese norm EN ISO 10077-1.

Hoe kunt u de Uw-waarde verbeteren?

In vergelijking met het glas valt de Uf-waarde soms ongunstig uit. Het hoogst haalbare op dit moment is een Uf-waarde van ongeveer 0,9 W/m²K. 

 

Om de Uw-waarde te verbeteren, is het mogelijk kozijnen zo aan te passen dat de Uf-waarde toeneemt. Dit kan door toepassing van bredere en diepere profielen in combinatie met toevoeging van schuimbanden en isolerende vulstukken. 

Hierdoor vermindert het stralingsverlies en worden de binnen- en buitenschaal goed thermische ontkoppeld. In het voorbeeld hierboven varieert de Uw tussen 1,20 en 1,79 W/m²K. 

Samengevat

Het is belangrijk om te beseffen dat een vaste U-waarde niet bestaat. Door te variëren met het profiel, het glas en de spacer verandert de Uw-waarde van het totale element. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de Uf-waarde van onze systemen? Neem contact op met de afdeling Support, bereikbaar via telefoonnummer +31(0)492 - 56 10 31.