Skip to main content
ReynaPro
10 Apr 2018

Positie koppelen in ReynaPro

Wist u dat complete elementen van verschillende series in ReynaPro gecombineerd kunnen worden in een zogenaamde positiekoppeling? Het kader wordt gegenereerd als een lijnmodel. De afzonderlijke elementen kunnen in dit lijnmodel worden geplaatst en aan elkaar worden gekoppeld. Op deze manier kunt u ook binnen één positie complete elementen aanmaken zoals bijvoorbeeld een combinatie van schuifdeuren met bovenlicht uit een andere profielserie.

Een nieuwe positiekoppeling aanleggen

Klik in het Projectcentrum op de werkbalk op het pijltje naast de knop “Nieuw” en selecteer de optie “Positie koppelen”.

reynaers_aluminium_reynapro_1_0

In het volgende venster, vult u de gegevens voor de positiekoppeling in.

reynaers-aluminium_reynapro_2

Let op: Reynaers heeft twee type positiekoppelingen, namelijk type "zonder" en type "Reynaers CS/CP". Het is belangrijk om vooraf een bewuste keuze te maken, want het is later niet meer mogelijk om te wisselen tussen deze twee types. Je kunt de keuze maken in het menu achter 'Type'.

reyaners_aluminium_reynapro_toevoeging

Het invoeren van een positiekoppeling is vergelijkbaar met de elementingave. Leg in de rasteringave de basisstructuur voor de positiekoppeling vast en klik in de werkbalk in de linkerbovenhoek op de knop “Volgende”.
 

reynaers_aluminium_reynapro_3

In het programmavenster “Element”, kunt u verschillende posities in het lijnmodel invoegen via de “Element ingave” functie. Hiervoor zijn verschillende opties beschikbaar.

reynaers_aluminium_reynapro_4

Een positiekoppeling met inzetten

Via ” Eén-/ meerdelige posities” kunt u nieuwe elementen aanmaken.

Klik op het icoon:

reynaers_aluminium_eendelige_positie

Eendelige positie

reynaers_aluminium_meerdelige_positie

Meerdelige positie

reynaers_aluminium_zwevend_raam

Zwevend raam

Selecteer daarna in "positie koppelen" het veld uit waarin u de positie wilt invoegen. Daarna komt u in de elementingave en kunt u de positie op de gewone manier verder afmaken.

Vervolgens komt u automatisch terug in het kader en de positie die u zojuist hebt gemaakt, wordt in het geselecteerde veld geplaatst.

reynaers_aluminium_reynapro_5

Element kopiëren

Om een element te kopiëren en op een andere plaats binnnen de positiekoppeling te plaatsen, klikt u op  “Element kopiëren”. Selecteer het element dat u wilt kopiëren en klik rechtsonder op de knop "Overnemen". Klik dan op het veld waarin het element moet worden geplaatst en klik nogmaals op “Overnemen”.

reynaers_aluminium_element_kopieren

Positie uit Bibliotheek

U kunt elementen uit de positiebibliotheek invoegen. Klik op de knop “Positie uit bibliotheek” en kies de juiste positie die u wilt invoegen.

reynaers_aluminium_positie_uit_bibliotheek

Leeg veld

Wanneer u een leeg veld in de positiekoppeling wilt creëren, selecteert u de functie “Lege positie”.

reynaers_aluminium_leeg_veld

Een positiekoppeling voltooien

Als u een veld in de positiekoppeling aangelegd hebt, klikt u in de werkbalk bovenaan links op de knop. De volgende procedure is dezelfde als in elementingave.

Meer informatie

Heeft u vragen over ReynaPro? Neem contact op met de afdeling Support, bereikbaar via telefoonnummer +31(0)492 - 56 10 31.