Skip to main content
reynaers_aluminium_cs104_detail_u-waarde
10 Apr 2018

Verplichte U-waarden in Bouwbesluit

Wist u dat het Bouwbesluit bepaalde U-waarden voorschrijft waar kozijnen en vliesgevels aan moeten voldoen?

Wat staat er in het Bouwbesluit?

In het Bouwbesluit staat de eis dat kozijnen en vliesgevels een gemiddelde U-waarde van ten hoogste 1,65 W/m2.K moeten hebben. Een afzonderlijk element mag een maximale waarde van 2,2 W/m2.K hebben. De gevelelementen van het complete gebouw mogen dus gemiddeld niet boven U-waarde 1,65 W/m2.K. uit komen. 

Meer informatie

Heeft u vragen over U-waarden? Neem contact op met de afdeling Support, bereikbaar via telefoonnummer +31(0)492 - 56 10 31.
 

reynaers_aluminium_cs104_detail_u-waarde