Skip to main content
SintLucas Eindhoven
21 Mar 2022

Waar wordt de koppeling neergelegd van een vliesgevelstijl?

Reynaers Aluminium geeft in haar vliesgevel documentatie aan, hoe u vliesgevelstijlen kunt verankeren, koppelen of kunt dilateren. In dit artikel beschrijven we de beste plaats van een koppeling/dilatatie ten opzichte van het verankeringspunt.

Het koppelen of dilateren gebeurd veelal bij gevels die lopen over meerdere verdiepingen. Het koppeldetail, waarbij een koppelstuk van 600 mm in de vliesgevelstijlen wordt gestoken, heeft eenzelfde Ix waarde, als van het toegepaste vliesgevelprofiel. Het is belangrijk om te bepalen waar men de koppeling/dilatatie wil gaan maken ten opzichte van het verankeringspunt, wetende of het verankeringspunt een “vast” of een “dilaterend” punt is.

Degene die een werktuigbouw of bouwkundige opleiding hebben gehad, kennen vast en zeker de term “momentenlijn” van een ligger of stijl. Een momentenlijn is een diagram met de berekende of gemeten momenten in een dimensie, bijvoorbeeld een vliesgevelstijl. Het is belangrijk om een beeld te hebben van de momentenlijn van de vliesgevelstijl zoals die wordt toegepast in de bouw.

Van “momentenlijn” naar “gordinglas”. Met een gordinglas wordt een verlenging gemaakt van een houtengording/balk. De gordinglas wordt bij voorkeur voorbij een muur of andere oplegging gemaakt.

Reynaers Aluminium - koppeling vliesgevelstijl

De verlenging wordt juist voorbij een oplegpunt gemaakt omdat daar het “moment” van de balk of vliesgevelstijl gunstiger is. Vanuit de praktijk kan men aanhouden dat de beste plaats voor een koppeling en/of dilatatie ligt op 1/6 van de te maken overspanning. Op het punt 1/6 van de overspanning ligt het “moment” rond de 0 “nul”

Voorbeeld:
Verdiepingsvloeren liggen hart op hart 3300 mm. De verankeringspunten voor de vliesgevelstijlen zitten tegen de verdiepingsvloeren, dus ook hart op hart 3300 mm. Dan ligt het punt, om een profielkoppeling of dilatatie te maken op 1/6 deel van de vloeroverspanning, ongeveer 550 mm. 

Let op!
Afhankelijk van het type verankeringspunt, “vast” of “dilaterend” gaat u: of onder of boven het verankeringspunt zitten.

Wanneer u geen koppeling of dilatatie kan hebben op circa 1/6 van de overspanning tot aan het verankeringspunt, dan raden we u aan om de plaats van de koppeling of dilatatie óf van het verankeringspunt te laten berekenen door een ingenieursbureau. Deze berekeningen gaan geld kosten maar voorkomen mogelijk onaangename kosten achteraf.

Meer weten?

Heeft u vragen hierover? Neem contact op met onze Support afdeling, bereikbaar via +31 (0)492 56 10 31 of via email support@reynaers.nl