Skip to main content
Reynaers Aluminium PAS24
13 Sep 2018

Wat zijn PAS24 en secured by design en hoe kan Reynaers daarbij ondersteuning bieden?

Secured by design en PAS24 zijn veelgehoorde termen zodra er in het Verenigd Koninkrijk gebouwd wordt. Maar wat betekenen deze eisen precies? En kan Reynaers ondersteuning bieden als u als gevelbouwer hiermee geconfronteerd wordt? Jazeker. Bert Maas, Technisch Manager van Reynaers, geeft uitleg.

Een korte uitleg

‘’Waar in Nederland in het bouwbesluit en in normen (zoals met inbraakwerendheidsklasse 2 - WKII) vastgelegd wordt waaraan de inbraakwerendheid van een gevelopening moet voldoen, gebeurt dat in andere Europese landen met de RC-norm. Het Verenigd Koninkrijk gebruikt hiervoor de norm PAS24’’ legt Bert Maas uit.

Reynaers Aluminium PAS24

Product- of projectoplossingen moeten officieel getest en goedgekeurd worden om aan PAS24 te voldoen.

Maas: ‘’Je zou dus kunnen zeggen dat PAS24 de Engelse invulling van de inbraakwerendheid is, maar dan wel iets strenger. De eisen die aan ramen gesteld worden zijn vergelijkbaar met RC2, die aan deuren zwaarder. Die liggen mijns inziens tussen RC2 en RC3 in. Met extra sluitpunten en verstevigingen in de constructie kun je echter prima voldoen aan PAS24.’’

Toch is dat alleen niet voldoende. De gekozen oplossing moet officieel getest en goedgekeurd worden.

Officiële test en goedkeuring door Wintech

‘’Dat Reynaers bij het hoofdkantoor in Duffel, vlakbij Antwerpen, beschikt over een eigen testcentrum waar we kunnen testen op PAS24 is uniek en echt een voordeel. Het is zelfs het grootste particuliere testcentrum ter wereld in de gevelbranche’’ aldus een trotste Maas. ‘’Wij voeren de tests uit in aanwezigheid van Wintech. Wintech is een officiële Engelse keuringsinstantie en keurt als zogenaamde ‘’notified body’’ de ramen en deuren. Vergelijk het maar met wat SKG-IKOB in Nederland doet voor bijvoorbeeld RC2 en RC3.’’

‘’Reynaers beschikt over een flinke hoeveelheid systemen die al goedgekeurd zijn. Die kunnen binnen de testrange dus gewoon gebruikt worden. Het overzicht staat op de secured by design-website’’.

Wintech testing & certification logo

Secured by design

Maas: ‘’Gebouweigenaren en (hoofd)aannemers stellen bij projecten in het Verenigd Koninkrijk steeds vaker secured by design als voorwaarde. Je kunt secured by design zien als een soort politiekeurmerk op gebied van veiligheid. De voorwaarden staan opgenomen in het pakket van eisen, zoals PAS24. Wil je in het Verenigd Koninkrijk dus als gevelbouwer aan de slag, dan zul je aan die regels moeten voldoen.’’

Reynaers Aluminium PAS24

Voor Lillie Square in Londen werden op de Reynaers Campus in Duffel onder toezicht van Wintech testen uitgevoerd.

Wereldwijde ondersteuning

Dan komt er nog een voordeel naar voren: Reynaers maakt volop gebruik van de ondersteuning van de Reynaers-vestiging in het Verenigd Koninkrijk die vanzelfsprekend als geen ander op de hoogte is van de geldende regels. Ook staat er vanuit het hoofdkantoor een internationaal team met experts klaar voor ondersteuning bij ingewikkelde geveloplossingen.

Vanuit Helmond ondersteunen we diverse Nederlandse gevelbouwers die actief zijn in Londen. Scheldebouw hielpen we bij de elementen voor Greenwich 104, 205 en Lillie Square en TGM bij Elephant en Castle.

Volop ervaring met PAS24-test

Gaat zo’n test dan altijd goed? Maas besluit: ‘’Nee, bij Elephant en Castle faalde de eerste test. Uit ervaring weten we inmiddels waar we sluitpunten toe moeten voegen om te voldoen aan PAS24. En kennis en ervaring zijn belangrijk. Voor Lillie Square in Londen, een groot project van Scheldebouw, voerden we voor de eerste keer de tests uit in Duffel onder toezicht van Wintech waar we de testen met positief resultaat hebben afgesloten’’.

Meer informatie over de geveltesten van Lillie Square op leest u hier.

Hulp nodig bij PAS24 en secured by design? Neem contact op met Reynaers via +31 (0)492 – 56 10 20.