DGNB

De DGNB (Deutsche Gesellschaft für Bauen Nachhaltiges e V.) of de Duitse Sustainable Building Council is een non-profit-en non-gouvernementele organisatie met als missie het ontwikkelen en bevorderen van manieren en oplossingen voor duurzaam ontwerp, de bouw en het beheer van gebouwen. De belangrijkste taak van de DGNB is de toekenning van certificaten voor duurzame gebouwen.

Bij de beoordeling van een gebouw, moeten in totaal zes gebieden worden overwogen bij de planning en de bouw van een duurzaam gebouw:

  • Ecologische kwaliteit
  • Economische kwaliteit
  • Socio-culturele kwaliteit
  • Technische kwaliteit
  • Proceskwaliteit
  • Kwaliteit website

Elk onderwerp bevat specifieke criteria waaraan moet worden voldaan, afhankelijk van het gebruikte systeem (afhankelijk van het type gebouw, nieuw of bestaand gebouw). Hoe eerder met deze criteria rekening gehouden wordt in de planningsfase, hoe consequenter de haalbare kwaliteit van de structuur wordt beïnvloed.