Urbo Business Center

Urbo Business Center

Nuno Ferreira Capa

Het Urbo Business Centre in de Portugese stad Porto is ontworpen door de architect Nuno Capa. Hij wilde hiermee een visuele flow creëren en de natuurlijke lichtinval op alle verdiepingen optimaliseren. Het gebouw staat op een hoekperceel van 6000 m2 en bestaat uit acht verdiepingen: zes verdiepingen met kantoorruimtes en twee kelderverdiepingen voor parkeerplaatsen en dienstverleners. De totale bouwoppervlakte omvat maar liefst 25.600 m2. De architectuur is strak en avant-garde, maar ook functioneel, efficiënt en aanpasbaar.

Doelstellingen van het project

Het basisprincipe voor het hele project was ruimtelijke efficiëntie. Het gebouw moest immers dienen voor de inrichting van een kantoorruimte die ruimtelijk zodanig flexibel is dat ze kan dienen voor één gebruiker, maar ook omgevormd kan worden tot een ruimte voor meerdere gebruikers.

De aard van het ontwerp en de gebruikte materialen waren de bepalende factoren voor deze inrichting. Het team wilde het proces niet complexer maken door speciale of aangepaste elementen te ontwerpen en te produceren, maar streefde desondanks naar een constructie met een uniek visueel effect. Om dat te bereiken moest het team zowel structurele elementen als de bekleding aanpakken. Capa, de staalfabrikant Bysteel FS en Reynaers Aluminium hebben nauw samengewerkt om volgens de recentste richtlijnen en praktijken rond duurzaamheid oplossingen te vinden voor het ontwerp en de constructiefases.

Deze oplossingen gaan van het ontwerp van de metalen superstructuur tot het geprefabriceerde glasfaçadesysteem, goed voor een BREEAM GOOD-certificaat.

Structuur van de site en doordachte gebouworganisatie

Het bedrijvencentrum wordt omgeven door voetpaden die breder zijn aan de noord- en zuidkant van het gebouw. Op die manier vestigen ze de aandacht op de dubbele ingang langs beide zijden. De twee ingangen komen samen in een foyer van 24 meter breed die het hart van het gebouw vormt. De foyer is leeg maar bevat twee verticale toegangskernen, trappen, liften en een immense glazen overkapping om het buitengevoel naar binnen te brengen. Zo vervult hij een belangrijke functie: hij bepaalt de verdeling van het gebouw. Die ruimtelijke dimensie en de transparante foyer brengen visuele verbindingen tot stand tussen de verschillende verdiepingen, werkruimten en circulatiezones. Ze versterken het concept van nabijheid en samenwerking tussen de gebruikers. De twee toegangskernen vormen de zenuwcentra van het gebouw die naar de hogere verdiepingen leiden.

De hoogste verdieping bevat een kleinere zone met de installaties voor verwarming, koeling en ventilatie. Er zijn ook geïntegreerde managementsystemen in het design verwerkt om het verbruik te optimaliseren en te verminderen. Samen met een led-verlichtingssysteem installeerden we energie-efficiënte luchtinlaatsystemen om de operationele efficiëntie tijdens de levensduur van het gebouw te maximaliseren, zonder onze focus op comfort los te laten.

Een architecturaal statement maken

Het centrale element van het gebouw is een gordijngevelstructuur van Reynaers Aluminium (CW 50 gordijngevel met CS59 Pa-DC-deuren) die geïntegreerd is in een netwerk van verticale en horizontale elementen in composietstaal. Die gordijngevel bedekt zowel de stalen structuur aan de binnenkant als een geïntegreerd wateropvangsysteem, en wat nog belangrijker is: hij geeft het gebouw een elegante ‘visuele huid’.

Over het creatieproces van de gevel vertelt architect Nuno Capa: ‘Wij vonden het belangrijk dat door de verbinding tussen de twee gevelelementen de lucht- en waterafdichting gegarandeerd is zonder dat we er speciale onderdelen voor moesten ontwerpen en bouwen, dus zonder een proces op maat. Dankzij een blijvende opvolging, samenwerking en duidelijke coördinatie van de werkzaamheden tussen onze teams en het team van Reynaers Aluminium was het mogelijk om tekortkomingen op te vangen en het vooropgestelde systeem tot in het detail uit te werken. Zo werd de bedoelde architecturale oplossing bereikt.’

Het uiteindelijke effect is een indrukwekkend, bijna ritmisch geheel van elementen in verschillende lijnen. Door de symbiose tussen een gedurfd design en praktische overwegingen bewijst het Urbo Business Centre dat een gebouw zowel visueel boeiend kan zijn als functioneel en dat het kan inspelen op de veranderende noden van zijn gebruikers.

Constructeur: 
bysteel
Architecten: 
Nuno Ferreira Capa
Locatie: 
Porto, Portugal View on map
Fotograaf: 
João Morgado
Andere partners: 
DST Real Estate (Investors)
Gebruikte Reynaers-systemen: