Privacy & Disclaimer

Juridische Informatie

Deze website is eigendom van Reynaers Aluminium NV (verder “Reynaers” of “Reynaers Aluminium” genoemd), een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel in 2570 Duffel (België), Oude Liersebaan 266, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0437.278.077 en met BTW-nummer BE- 437.278.077. Reynaers Aluminium treedt hier op voor eigen rekening en die van zijn dochterondernemingen. In Nederland betreft dit Reynaers B.V., Maisdijk 7 statutair gevestigd in Helmond met kamer van koophandelnummer: 160.30.487. De verantwoordelijke uitgever van deze website is mevrouw Els Fonteyne, Group Communication Manager.

Disclaimer

Deze website en de informatie die ze bevat, heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over Reynaers Aluminium en de producten/diensten die het bedrijf aanbiedt. Deze website is louter informatief en Reynaers Aluminium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Reynaers Aluminium heeft de nodige inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie op deze pagina’s correct was en in overeenstemming met alle mogelijke voorschriften inzake auteursrechten op het ogenblik dat de pagina’s werden opgesteld en laatst werden aangepast. Als zich een inbreuk op het auteursrecht zou voordoen, dan beperkt de aansprakelijkheid van Reynaers Aluminium zich tot het vervangen van de betrokken delen door delen die geen inbreuk maken op het auteursrecht. Reynaers Aluminium kan daardoor evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade.

Reynaers Aluminium geeft geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of de volledigheid van de website en de inhoud ervan.

Reynaers Aluminium behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen op gelijk welk moment, zonder aankondiging en zonder dat Reynaers Aluminium aansprakelijk wordt gesteld.

Reynaers Aluminium voorziet externe links voor het gebruiksgemak van de gebruikers van de website. Het vermelden van een externe link houdt geen enkele goedkeuring in van de externe site of de inhoud ervan. Reynaers Aluminium aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de vermelde sites.

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden van deze Disclaimer.

Privacybeleid

Reynaers Aluminium vindt uw privacy belangrijk en neemt daarom alle gepaste maatregelen om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de Europese wetgeving over de bescherming van privacy in relatie tot het verwerken van persoonlijke gegevens. Deze wetgeving staat bekend als Global Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op (i) reynaers.nl, beslag.reynaers.nl, event.reynaers.nl, projectprijs.reynaers.nl en wegwijzer.reynaers.nl en en/of via externe partnerships verzamelt en (ii) het gebruik van persoonsgegevens voor (direct) marketing doeleinden door Reynaers Aluminium en haar klanten.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

Wanneer u onze website bezoekt, zich inschrijft op een nieuwsbrief of ons op een andere manier persoonsgegevens over uzelf bezorgt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • (mobiele) Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Functiebenaming
 • CV
 • Gesproken taal
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Evenement-gerelateerde informatie

 

Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden of om onze relatie met u te verbeteren, zoals het delen van relevante informatie en nieuws waaronder:

 • Product gerelateerde informatie en nieuws
  Zoals nieuws over onze nieuwste productlanceringen, inspirerende projecten of belangrijke technische updates.
 • Service-gerelateerde informatie en nieuws
  Informatie over onze dienstverlening en ondersteuning.
 • Bedrijfsinformatie en nieuws
  Informatie of nieuws over veranderingen en updates in ons bedrijf of van onze diensten.
 • Evenementen en onderscheidingen
  Nieuws over onze aanwezigheid op lokale vakbeurzen en evenementen, evenals middelen om u te registreren of deel te nemen aan deze evenementen.
 • Sollicitatiestatus
  Om contact met u op te nemen over de status van uw sollicitatie naar aanleiding van een vacature.
 • Aanbiedingen en promoties

Zo kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Voor direct marketingdoeleinden zoals hierboven aangegeven
 • Voor het beheren van onze website
 • Voor het beheren van evenementen
 • Voor ons beheer van het klantenportaal
 • Voor het beheren van uw abonnement op ons klantenportaal
 • Voor het verbeteren van onze dienstverlening en de inhoud van onze website
 • Voor het personaliseren van de diensten en advertenties
 • Voor het promoten van onze producten en diensten
 • Met het oog op de naleving van wet- en regelgeving

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit 'privacybeleid'. We stellen u op de hoogte van de wijzigingen in onze regels voor de bescherming van privacy en om u de mogelijkheid te geven om akkoord te gaan of om te weigeren.

Hoe verzamelen we informatie?

We verzamelen persoonsgegevens onder meer op de volgende manieren: via:

 • Contactformulieren
 • Vacatureformulieren
 • Inschrijfformulieren voor evenementen
 • Inschrijfformulieren voor nieuwsbrieven
 • Aanmeldformulieren van projecten
 • Registratie klantenportaal
 • Vragen per e-mail of terugbelverzoeken
 • Projectaanvraag/offerteformulieren
 • Formulieren voor trainingsaanvragen
 • Formulieren voor informatievragen
 • Andere algemene webformulieren
 • Cookies


Delen of verkopen we uw persoonsgegevens aan derden?

We verkopen uw persoonsgegevens niet. We delen alleen uw persoonsgegevens buiten Reynaers Aluminium met uw toestemming, zoals vereist door de wet, of met bedrijven die Reynaers Aluminium helpen zijn (contractuele) verplichtingen met u na te komen (vb. klanten van Reynaers Aluminium, maar ook marketingbedrijven), en dan alleen met partners die de verplichting van Reynaers Aluminium om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen delen.

Reynaers Aluminium en haar klanten gebruiken onder meer de Showpad toepassing voor de verdeling van promotiemateriaal. Op de (sub)verwerking van uw persoonsgegevens door Showpad is de hiernavolgende privacy policy eveneens van toepassing: https://www.showpad.com/gdpr.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens alleen zolang u dit toestaat, of voor de duur van het specifieke doel. U heeft altijd de mogelijkheid om uw voorkeuren aan te passen of om u af te melden voor direct marketing via de links in de e-mails die u ontvangt.

Welke rechten heeft u in verband met uw persoonsgegevens?

 • Recht om te worden geïnformeerd
  U heeft het recht om te worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens we over u verzamelen.
 • Recht op toegang
  U heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.
 • Recht op correctie
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of wijzigen.
 • Recht op verwijderen
  U heeft het recht om al uw persoonsgegevens uit onze databases te laten verwijderen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verplaatsen, kopiëren of over te dragen.
 • Recht van bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

U kunt altijd contact opnemen met Reynaers Aluminium voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid. Ook als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@reynaers.nl. Als u uw recht om te wissen of recht om te worden vergeten wilt uitoefenen, vult u dit formulier in en bevestigt u uw verzoek door op de link te klikken die naar uw e-mailadres is verzonden.

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, Tel 070-8888 500, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies en analysegegevens

Alle informatie die we automatisch verzamelen, is de informatie door uw websitegebruik. Deze informatie is anoniem en wordt verzameld via de logbestanden van onze servers. Deze logbestanden leggen generieke informatie vast, zoals het aantal bezoeken van onze website, de soorten browsers die worden gebruikt en het aantal en de soorten gedownloade bestanden, maar nooit persoonlijke informatie. Met deze logbestandsinformatie kunnen we de website beter afstemmen op uw voorkeuren.

Sommige van onze pagina's gebruiken een functie van uw browser die een "cookie" wordt genoemd. Cookies kunnen op zichzelf geen persoonlijke informatie van u verzamelen. Zo'n cookie identificeert automatisch uw computer - maar niet u - naar onze servers wanneer u onze site bezoekt. Tenzij u het ons specifiek vertelt, zal Reynaers Aluminium nooit weten wie u bent, ook al kunnen we aan uw computer een cookie toewijzen. Ook kan de website alleen cookies lezen die door de website zijn gemaakt. De website maakt gebruik van cookies van derden.

Cookies stellen ons onder andere in staat om de website voor u te personaliseren en om u informatie te verstrekken die aansluit bij uw wensen en behoeften. Als u bijvoorbeeld een taal en type bezoeker kiest, wordt er een cookie naar uw computer gestuurd, zodat u die keuze in de toekomst niet opnieuw hoeft te maken. Wanneer u documenten of bestanden downloadt van ons klantenportaal, wordt er een cookie naar uw computer gestuurd, zodat u op de hoogte kunt blijven van bijgewerkte versies van deze bestanden.

Neem contact met ons op als u vragen hebt

Reynaers Aluminium weet dat uw privacy erg belangrijk voor u is. Heeft u vragen en opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via privacy@reynaers.nl. Omdat technologieën op het internet zo snel veranderen, behoudt Reynaers Aluminium zich het recht voor om zijn privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden van dit privacybeleid.

Auteursrechten - Handelsmerken

Deze website, de hierboven genoemde websites en de inhoud ervan zijn volledig eigendom van Reynaers Aluminium en/of zijn licentiegevers. Alle namen van producten, merken en/of handelsnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectievelijke houders. Bijgevolg mag deze website samen met alle onderdelen ervan zonder enige uitzondering van welke aard ook, niet verspreid, gebruikt of op gelijk welke manier overgenomen worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Reynaers Aluminium en/of een andere betrokken eigenaar voor reproductie, verspreiding, wijziging en/of openbaarmaking. Het gaat hier meer bepaald over alle werken, grafische, infografische en geluidselementen die beschermd zijn door (intellectuele) eigendomsrechten, als teksten, foto’s, geluidsfragmenten, tekeningen en logo’s.

Voor meer informatie over het gebruik van grafisch, infografisch of geluidsmateriaal, zoals foto’s, teksten, tekeningen, logo’s en geluidsfragmenten, email naar: copyrights@reynaers.com.

 

 

+ Juridische informatie / Disclaimer / Privacybeleid / Auteursrechten – Handelsmerken  website