Renovatie

Renovatie van de bestaande voorraad biedt volop mogelijkheden. Door gebouwen te laten voldoen aan de hedendaagse comforteisen wordt de levensduur vergroot met behoud van de culturele waarde ervan.

Reynaers Aluminium beschikt over systemen die de mogelijkheid bieden tot herbestemming van gebouwen met behoud van de sterke, archtectonische karakteristieken. De connectie tussen oud en nieuw heeft op detailniveau het grootste effect. Daar is de samenhang tussen monumentaal oud en eigentijds nieuw goed maakbaar.