Skip to main content
reynaers_aluminium_vuur
13 Sep 2018

WBDBO en brandwerendheid: hoe zit dat?

Brandwerende eisen aan een gevel worden aangegeven met een WBDBO (Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag) eis. Inmiddels is de regelgeving op dit gebied gewijzigd en is de NEN 6069 aangepast.

WBDBO eis buitengevel van het gebouw

De nieuwste versie is “NEN 6069+A1 2016 nl Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten”. In deze versie zijn de brandwerende eisen die gesteld worden aan de buitengevel toegevoegd. In “Sectie h buitenwanden” vindt u tabel 2 van “de NEN 6069 2016 beoordelingscriteria per bouwdeel”.
Belangrijke informatie in deze tabel is de passage die verklaart dat als de buitengevel van het gebouw onder de 20 meter bereikbaar is voor de brandweer, deze 30 minuten brandwerend mag zijn in plaats van de WBDBO eis van 60 minuten.

Nieuwste versie NEN verkrijgbaar

In de nieuwe norm zijn al de eisen die gesteld worden per bouwdeel te vinden. De norm is te verkrijgen via www.NEN.nl

Meer informatie

Heeft u vragen over brandwerendheid en de normen die hiervoor gelden? Neem contact op met de afdeling Support, bereikbaar via telefoonnummer +31(0)492 - 56 10 31.