Skip to main content

Wettelijke informatie

Deze website is eigendom van Reynaers Aluminium NV (hierna “Reynaers Aluminium”), een vennootschap met maatschappelijke zetel in 2570 Duffel (België), Oude Liersebaan 266, ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0437.278.077 en met BTW nummer BE 0437.278.077.

Reynaers Aluminium biedt deze website aan in eigen naam en in naam van zijn dochterondernemingen.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie via

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de algemene voorwaarden vermeld in deze Disclaimer.

Disclaimer

Deze website en de informatie die ze bevat is louter informatief. Reynaers Aluminium geeft geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de website en de inhoud ervan. Reynaers Aluminium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ongeacht de aard of oorzaak, die ontstaat uit uw gebruik van of vertrouwen op de informatie op deze website.

Reynaers Aluminium behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen op gelijk welk moment, zonder aankondiging en zonder dat Reynaers Aluminium aansprakelijk wordt gesteld.

Reynaers Aluminium voorziet links naar websites van derden aan de bezoekers van zijn website. Reynaers Aluminium aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor externe links en onderschrijft de inhoud van de websites van derden niet.

Privacy

Reynaers Aluminium vindt uw privacy belangrijk. Wij nemen gepaste maatregelen om uw privacy te beschermen in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (ook bekend als de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”). U vindt het privacybeleid door op deze link te klikken.

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te personaliseren en informatie te verstrekken die aansluit bij uw persoonlijke behoeften en wensen. Klik op deze link voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Intellectuele eigendomsrechten

De website en haar inhoud en materialen zijn volledig eigendom van Reynaers Aluminium of worden gebruikt onder licentie van derde-licentiegevers. Deze werken worden beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Bijgevolg mag noch de website, noch de inhoud en het materiaal op de website worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, publiek weergegeven, opnieuw gepubliceerd, verspreid, geëxtraheerd of hergebruikt in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Reynaers Aluminium en/of zijn derde-licentiegever voor reproductie, verspreiding, wijziging en/of mededeling aan het publiek.

Om toestemming te vragen, richt u uw verzoek aan: copyrights@reynaers.com.

Virussen en functionaliteit

Wij hebben de nodige stappen ondernomen om computervirussen op te sporen, maar wij kunnen niet garanderen dat onze website vrij is van storingen, defecten, bugs en virussen. Bovendien kunnen wij niet garanderen dat de website op elk moment correct en naar verwachting zal werken. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die het gevolg is van een virus, met inbegrip van maar niet beperkt tot een distributed denial-of-service-aanval, of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of andere materialen kan infecteren.

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw apparatuur en software om toegang te krijgen tot onze website en om ze te beschermen met uw eigen antivirussoftware, firewalls en eventuele andere technologische maatregelen. Wij geven geen garanties met betrekking tot de compatibiliteit van onze website met uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform.