Het ISO 9001 en ISO 14001 certificaat

Reynaers Aluminium is gecertificeerd voor zowel ISO 9001:2015 als ISO 14001:2015, beide internationaal erkende normen.

Het certificaat voor ISO 9001:2015 garandeert de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen onze organisatie, waarbij procesaanpak, risicobeheersing en continue verbetering centraal staan. Kwaliteitsmanagement ondersteunt mee de beheersing van onze producten, betrokkenheid van medewerkers en klantgerichtheid.

Daarnaast staat het certificaat voor ISO 14001:2015 garant voor de implementatie van een milieumanagementsysteem binnen onze organisatie. Een passend milieubeleid is uitgestippeld en onze processen worden duurzaam opgebouwd met oog voor continue verbetering. Dit alles met een streven naar het beschermen van het milieu, reageren op veranderende milieuomstandigheden in balans met sociaal-economische behoeften.

Beide certificaten zijn toegekend door Bureau Veritas.

Om dit certificaat te verkrijgen en te behouden, worden de verschillende afdelingen van Reynaers Aluminium tijdens een audit ondervraagd om na te gaan of de werking in onvereenstemming is met bovenvermelde normen.

.