Skip to main content
Verticaal schuifraam van Reynaers Aluminium, de Brabander in Tilburg
20 Sep 2022

Een verticaal schuifraam: de ultieme beleving voor architect én bewoner

Een verticaal schuifraam. Met zijn grote afmeting zorgt het verticale schuifraam bij project ‘de Brabander’ voor een uniek gevelbeeld. De schuifrichting geeft ruimte aan lichtinval en brengt binnen en buiten nog dichter bij elkaar. Het gevelbeeld wat ontstaat door de combinatie van prefab gevelelementen en verticale schuiframen markeert dit gebouw in de spoorzone van Tilburg. In een indrukwekkende, gerenoveerde bibliotheek in Tilburg spreken we met Wilko Soyer en Ruud Baelemans van Van Hoesel Aluminium Kozijnen. Ook projectpartner Rob Grein van Reynaers Aluminium sluit aan bij het gesprek. De heren vertellen over de unieke ontwikkeling van de verticale schuiframen voor het project de Brabander.  

Knowhow@Reynaers in twee minuten

Verticaal schuifraam in beeld

De kennis van Reynaers Aluminium is gebruikt om van een horizontaal schuifraam een verticaal schuifraam te maken. 

Expertise in maakbaarheid; een verticaal schuifraam

‘Al in een vroeg stadium werden wij betrokken bij dit project’, vertelt Wilko Soyer, DGA Van Hoesel Aluminum Kozijnen BV. De Brabander is een 60 meter hoog gebouw met daarin 162 appartementen op een commerciële plint. Het gebouw is ontwikkeld door SDK Vastgoed en wordt momenteel gerealiseerd door Van de Ven Tilburg.  

‘Het ontwerp was destijds al vrij ver uitgewerkt, wij wilden zelf de maakbaarheid van het ontwerp toetsen’, vervolgt Wilko zijn verhaal. ‘De verticale schuiframen waren al opgenomen in dit project. Wij raadpleegden onze partner Reynaers Aluminium voor deze uitdaging. Zij bieden deze oplossing niet standaard aan, maar hebben veel ‘knowhow’ op dit gebied. De schaalgrote, 140 schuiframen, gaf ons ruimte om dit ontwerp verder samen te ontwikkelen.’ 

De Brabander kenmerkt zich door zijn hoogte en valt hiermee op in het Tilburgse ‘hart van de Spoorzone’. ‘Met een klein gezelschap zijn we aan de slag gegaan met deze challenge’, vervolgt Wilko zijn verhaal. ‘We hebben in co-creatie met Reynaers Aluminium, na enkele modificaties te hebben aangebracht, een proef gemaakt. Zodat we konden inschatten wat dit van ons én het product vraagt. Die proef hebben we verder uitgewerkt tot een verticaal schuifraam wat daadwerkelijk in de Brabander zou worden toegepast. Na verschillende duurtesten en data te hebben vergaard, wisten we hoe zo’n schuifraam zich ‘zou gedragen’ na verloop van tijd.’ 

Verticaal schuifraam, Reynaers Aluminium, Spoorzone Tilburg

'De Brabander kenmerkt zich door zijn hoogte en valt hiermee op in het Tilburgse ‘hart van de Spoorzone’. - Wilko Soyer

Veilige, duurzame ventilatieoplossing

‘Ja, en dan komt het moment dat je de testen uitvoert. Deze hebben absoluut invloed op het product, de uitvoering en mogelijke aanpassingen die je moet doen’, zegt Wilko. ‘Binnen ons team was collega Ruud Baelemans hier nauw bij betrokken.' ‘De testen die wij uitvoerden met het verticale schuifruim waren onder andere gericht op duurzaamheid’, voegt Ruud toe. ‘Voldoen het product en de onderdelen die noodzakelijk zijn bij montage, op wind- en waterdichtheid maar ook op de specifieke onderdelen die je makkelijk moet kunnen vervangen? Het ruim 17 verdiepingen tellende gebouw biedt de bewoners door het toepassen van een verticaal schuifraam niet alleen een mooi uitzicht, maar ook comfort en een veilige en duurzame ventilatieoplossing.’

Gevel de Brabander, het verticale schuifraam

‘De testen die wij uitvoerden met het verticale schuifraam waren onder andere gericht op duurzaamheid’ - Ruud Baelemans Van Hoesel Aluminium Kozijnen

Reynaers Aluminium en Concept Patio 130 (CP130) systeem
Close-up van het verticaal schuifraam Reynaers Aluminium

90 graden gedraaid

‘In principe werkten we met een standaard schuifpui van Reynaers Aluminium, het ConceptPatio 130 (CP 130) systeem, die al uitvoerig op wind en waterdichtheid was getest’, licht Wilko toe. 'Alleen hebben wij de schuifpui met 90 graden gedraaid. We hadden er alle vertrouwen in dat deze profielen goed zouden functioneren. Na productie van het eerste schuifraam hebben we het raam onderhevig gesteld aan testen in het testcentrum van Reynaers in Duffel.’ 

Van ‘proto’ naar productie

‘We hebben wat toevoegingen gedaan aan de standaard profileringen van de schuifpuien. Om bijvoorbeeld mogelijk te maken dat er een geleiding komt waarop de ‘vleugel’ kan schuiven. Bij een reguliere schuifpui loopt deze op wielen, dan schuift hij van links naar rechts. In de Brabander schuiven de ramen van boven naar beneden, dan moet er wel continu geleiding zijn van de vleugel. Uiteindelijk zitten er wel twee wieltjes waar de band overheen loopt en getransporteerd wordt, maar in de basis is het een ander principe van aandrijving. Om alles compleet te maken voor productie en met oog op tijdreductie in de productie, zijn er vijf specifieke matrijzen ontwikkeld. In essentie een investering maar op deze manier zitten alle voorzieningen in één keer in het verticale schuifraam’, voegt Ruud toe. 

Ontwerp, ventilatie en onderhoud  

'De kap met motoraandrijving, die we hebben toegepast op dit verticale schuifraam, is zo op het eerste gezicht niet heel bijzonder. Praktisch gegeven is dat hij zorgt voor de ophanging van de aandrijving, naadloos aansluit op de architectuur van het gebouw en dat hij makkelijk te ontkoppelen is. Zo kunnen we er later nog gemakkelijk bij voor onderhoud.' vertelt Wilko.  

'Er is bewust gekozen om de onderdorpel van het systeem helemaal vrij te maken zodat de ontwatering goed verloopt. Dat is natuurlijk wel essentieel en ook in het ontwerp hebben we hierin nadrukkelijk rekening mee gehouden. Je wilt ingrijpen op de kern, van binnenuit, als dat noodzakelijk is. ‘Je wilt geen Circus Boltini achtige praktijken in de toekomst’, zegt Wilko. 'Ontwerptechnisch is hier heel goed over nagedacht, zowel in duurzaamheid, ventilatie als onderhoud op de lange termijn.’ 

Ontdek meer ventilatiesystemen
Uitzicht op de spoorzone in Tilburg vanuit het verticale schuifraam - De Brabander

Finetuning in veiligheid

Rob Grein, Projectmanager Reynaers Aluminium, voegt toe dat het grootste verschil zat in de functionaliteitstesten die in samenwerking met Van Hoesel zijn uitgevoerd: ‘We hebben een band van het verticale schuifraam geforceerd doorgeknipt met beglazing en al. Wat gebeurt er dan? Daarnaast moesten hier bepaalde zekeringen worden ingebracht. Uit onze testen bleek het veilig te zijn, het schuifraam zet zich aan één kant vast. En voor de opdrachtgever Van de Ven Tilburg gaf dit ook zekerheid, we hebben het hele proces vastgelegd om de veiligheidsprincipes te waarborgen. Uiteindelijk hebben we een proefkozijn gemaakt en nogmaals laten testen in Duffel, waarbij het uitvoerig getest werd op lucht-, wind- en waterdichtheid. Bij de test was deze keer SKG-IKOB aanwezig, die als onafhankelijke partij de rapportage van de testen heeft opmaakt. Het verticale schuifraam voldeed aan de gestelde projecteisen.’

Ondersteuning van het systeemhuis

In de Tilburgse bibliotheek vertellen Ruud, Wilko en Rob ter afronding van het gesprek over de samenwerking in dit gezamenlijke ontwikkelproces. Wilko neemt ons mee: ‘We willen een verticaal schuifraam ontwikkelen dat breder ingezet kan worden, ook al zijn we hier onderhevig aan concurrentie. Wij kiezen hierin voor de ondersteuning van een systeemhuis en vertrouwen op de kennis van Reynaers Aluminium.’  

‘We willen, zowel opdrachtgever, systeemhuis als gevelbouwer, een duurzaam systeem wat uitgebreid getest is. En we werken alleen met een goedgekeurd werkend product. Daarin hebben we een projectmatige visie waarin we willen sturen op specifieke behoeften en naadloos willen aansluiten op de vraag vanuit de markt. Reynaers Aluminium is hierin niet alleen leverancier maar ook een waardevolle partner voor architecten, aannemers en gevelbouwers’, sluit Rob af.  

Wij kiezen hierin voor de ondersteuning van een systeemhuis en vertrouwen op de kennis van Reynaers Aluminium

Wilko Soyer
Van Hoesel Aluminium Kozijnen
Verticaal schuifraam gericht op duurzaamheid

Hulp nodig bij het realiseren van uw project?

Neem contact op met uw rayonmanager of projectadviseur via telefoonnummer +31 (0)492 - 56 10 20. Zij helpen u graag.

Partners bij dit project

 

Gevelbouwer Van Hoesel Aluminium Kozijnen
Architect Happel Cornelisse Verhoeven architecten
Opdrachtgever Van de Ven Tilburg

 

Gebruikte Reynaers Aluminium Systemen

 

Systeemnaam ConceptPatio 130

 

  • Gevel de Brabander, het verticale schuifraam
  • Reynaers Aluminium en Concept Patio 130 (CP130) systeem
  • Close-up van het verticaal schuifraam Reynaers Aluminium
  • Uitzicht op de spoorzone in Tilburg vanuit het verticale schuifraam - De Brabander
  • Verticaal schuifraam gericht op duurzaamheid
  • Verticaal schuifraam, Reynaers Aluminium, Spoorzone Tilburg
  • Brabander Tilburg detail foto
  • Brabander Tilburg

Colofon

Knowhow@Reynaers ontstaat in samenwerking met:
Tekst: Marketing & Communicatie Reynaers Aluminium en StudioLetters 
Fotograaf: Mitchell van Eijk