Skip to main content
Het City Green Park project met grijze aluminium gevel.
21 Sep 2021

Uw ontwerp BENG mét aluminium? Wij helpen u graag bij de systeemkeuze

Sinds begin 2021 is het wettelijk verplicht om bijna energieneutraal te bouwen. Dat heeft ook consequenties voor de systeemkeuze voor uw project. In dit artikel een aantal tips voor BENG ontwerpen mét aluminium.

Voldoet Reynaers Aluminium aan de nieuwe BENG eis?

Als systeemhuis krijgen wij vaak de vraag of onze profielen voldoen aan de nieuwe BENG eis. Deze vraag is echter niet altijd eenduidig te beantwoorden. De eis die BENG stelt op kozijnen kan verschillen, afhankelijk van de eisen voor de andere gebouwdelen en andere categorieën.

Aluminium kozijnen vallen onder BENG 1. Dit is een indicator voor de energiebehoefte voor verwarming en koeling. Het ontwerp, de oriëntatie en de thermische schil van het gebouw zijn bepalend voor deze energiebehoefte. In veel gevallen is het technisch haalbaar om te voldoen aan BENG 1 met onze profielen. Andere factoren om rekening mee te houden zijn; een goede schil-isolatie, goede luchtdichtheid, dubbel/triple glas en een gunstige oriëntatie ten opzichte van de zon.

Tip: neem contact op met een van de Projectadviseurs Architecten van Reynaers Aluminium.

BENG 1 vs TO-juli

Naast de nieuwe BENG-eis geldt ook een aanvullende eis: TOjuli. Deze eis heeft betrekking op het comfort in de zomerperiode. Door beter isolerende kozijnen en grotere glas oppervlakten toe te passen binnen BENG 1, ontstaat het risico op oververhitting. De temperatuuroverschrijding in de maand juli (TOjuli) is een indicatiegetal (1,2 K) waarmee per oriëntatie van de woning inzicht wordt gegeven in het risico op temperatuuroverschrijding.

De combinatie van BENG 1 en TOjuli zorgt voor een aantal aandachtspunten:

  • Wanneer geen actieve koeling aanwezig is, is het voor de meeste woningtypen - grondgebonden woningen én appartementen - noodzakelijk extra maatregelen te nemen om zo te voldoen aan de grenswaarde voor TOjuli (bijvoorbeeld extra zonwering). Deze maatregelen beïnvloeden ook de resultaten van de BENG-indicatoren en met name de hoogte van BENG 1. Woningen met een actieve koeling voldoen automatisch aan de TOjuli-eis.
  • De aanwezigheid van actieve koeling is geen garantie dat er geen oververhitting zal zijn. Ook wanneer koeling aanwezig is, is de kans op oververhitting afhankelijk van het ontwerp van de woning en de koelcapaciteit. Houdt er bovendien rekening mee dat vloerkoeling geen ‘airco’ is.
  • Verbetering van de thermische schil in het kader van BENG 1 kan een negatief effect hebben op de TOjuli-eis door oververhitting. Maar als gevolg van goed investeren in BENG 1, kunnen in BENG 2 de installaties kleiner/eenvoudiger uitgevoerd worden. Let dus goed op deze wisselwerking tijdens het ontwerpproces.
  • De minimaal benodigde maatregelen om aan de BENG-eisen te voldoen zijn niet altijd de meest optimale maatregelen vanuit de bewoners gezien. Hou dus rekening met oplossingen waar wel rekening wordt gehouden met comfort voor bewoners. Denk hierbij aan het verlagen van de U-waarden van het aluminium of glas of zorg voor een ventilatiesysteem met extra sturing op CO2.

Hoe zit dat dan met de verschillende Reynaers Aluminium systemen?

De warmtecoëfficiënt van een raam (Uw) hangt af van een aantal factoren. De formule waarmee u de Uw-waarde bepaald:

Uw-waarde formule.

Bepalende factoren in de formule zijn onder andere de Af, die het geprojecteerde kozijnoppervlakte in m2 vertegenwoordigd, en de Uf voor de warmtedoorgangscoëfficiënt van het kozijn in W/m2K. Samen met Ag, het glasoppervlak in m2, bepalen deze factoren voor een groot deel de uiteindelijke Uw waarde.

Voor systemen van Reynaers Aluminium betekent dit het volgende:

Met een slechter presterende Uw-waarde, maar met een slanker oppervlak, behaalt u dezelfde waarde als met een beter presterend systeem met een breder kader en vleugel.

In de praktijk kan het dus voorkomen dat het slanke SlimLine 38 systeem vergelijkbare Uw-waardes haalt als het beter presterende - maar ook bredere - MasterLine 8 systeem.

Tip: staar niet blind naar prestaties van een systeem, maar weeg alle factoren, inclusief glas, af.

Een eenvoudig overzicht van Uf-waarden per profiel

Om de afweging tussen de systemen eenvoudiger te maken, heeft Reynaers Aluminium al eerder een eenvoudig overzicht van de Uf-waarden gemaakt voor de Masterline 8 en SlimLine 38 series. Maar nu ook voor het Hef-schuifsysteem MasterPatio. Met gebruik van het overzicht maakt u eenvoudiger een inschatting wat betreft prestaties in de BENG-berekening. Uiteraard kunnen de Projectadviseurs Architecten van Reynaers Aluminium ook specifieke Uw-berekeningen op projectbasis maken. 

Bekijk Uf waarde SlimLine 38
Bekijk Uf waarde MasterLine 8
Bekijk Uf waarde MasterPatio

Meer informatie

Wilt u meer weten over de systeemkeuze met de nieuwe BENG-eisen? Neem dan contact op met een van de Projectadviseurs Architecten via +31 (0)492 – 56 10 20. Zij helpen u graag.

Onze Projectadviseurs Architecten staan voor je klaar.