Skip to main content
Groen bladerdek van onderaan bekeken.
28 Jul 2021

Verplicht bijna energieneutraal bouwen - BENG

Sinds begin dit jaar is het wettelijk verplicht om bijna energieneutraal te bouwen. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als renovatie en transformatie. Deze nieuwe eis wordt BENG genoemd. Wat betekent dit voor aluminium gevelelementen?

Bijna energieneutraal gebouw

De afkorting BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. BENG komt voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De nieuw gestelde eisen die gelden vanaf januari 2021 zijn strenger dan voorheen, om zo het energiegebruik door gebouwen te beperken.

De nieuwe eisen zijn onderverdeeld in drie energieprestatie-indicatoren die volgens rekenmethode NTA 8800 berekend worden. Deze energieprestatie-indicatoren zijn:

  • De energiebehoefte-indicator in kWh per m² (BENG-1).
  • De primaire fossiele energie-indicator in kWh per m² (BENG-2).
  • Het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG-3).

En hoe zit dat met aluminium gevelelementen?

Aluminium kozijnen vallen onder BENG 1. De energiebehoefte is een maat voor de energiezuinigheid van het gebouw zelf. Hierbij gaat het om de energiebehoefte voor zaken als verwarming en koeling, onafhankelijk van de te gebruiken installaties.

Gevolgen van BENG voor gebouwontwerpen

De gevolgen voor het gebouwontwerp zijn groot en zullen invloed hebben voor architecten, aannemers en installateurs. De eisen op de energieprestatie zijn namelijk veel hoger dan bij de EPC-methodiek die hiervoor van kracht was. 

De vorm van het gebouw, de oriëntatie, de verhouding vloeroppervlak en gevel, de verhouding tussen open en dichte delen, hoeveel daglicht komt binnen. Allemaal zaken die met de nieuwe BENG-eisen een belangrijke rol spelen. Door de zeer goede isolatie van een gebouw bestaat een kans op opwarming waarmee rekening gehouden moet worden. Dit is opgenomen in de rekenmethode NTA 8800; de zogenaamde TO-juli.

In onderstaande korte video van de Rijksoverheid worden in het kort de gevolgen van BENG voor de gehele bouwkolom toegelicht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de nieuwe BENG-eisen? Neem dan contact op met een van de Projectadviseurs Architecten  via +31 (0)492 – 56 10 20. Zij helpen u graag.