Betrokkenheid van het personeel

 

WIJ VERBINDEN ONSZELF TOT...

...HET BEVORDEREN VAN HET WELZIJN EN DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING VAN ONZE MEDEWERKERS, HET STIMULEREN VAN DIVERSITEIT EN HET ONDERSTEUNEN VAN INTEGRATIE VAN IDEREEN BINNEN ONZE FIRMA

Onze medewerkers genieten van persoonlijke ondersteuning en coaching. We organiseren op regelmatige basis interne trainingsprogramma’s voor (nieuwe) werknemers. Om integratie binnen het bedrijf te bevorderen organiseren we intensieve taalcursussen voor buitenlandse collega’s. Elke 2 jaar onderzoeken we in een tevredenheidsonderzoek het engagement van onze medewerkers en proberen we te definiëren hoe we de ideale werkomgeving kunnen creëren. We proberen een echte Reynaers gemeenschap te vormen door onze werknemers vaak samen te brengen op inspirerende evenementen.


We stimuleren onze medewerkers tot een goede work-life balans met flexibele werkuren
 

.

...EEN GROOT ENGAGEMENT TEGENOVER DE GEMEENSCHAP

Reynaers ondersteunt verschillende acties en sociale organisaties. Zo organiseren we sinds 2007 jaarlijks een Community Day. Reynaers medewerkers spenderen hun dag om verschillende sociale organisaties te helpen en ondersteunen.